حرکت ذرّه ‌ذرّه‌ی وُرمی
قلقلک‌های داخل فرمی
هی فقط یک ثبات آنرمی
شب و معشوقه‌های تو/رانی

چشم‌های کشیده‌ی هندی
پشت شمشادها با R&D
قرقره، جنس اصل تایلندی
توصیه از کتاب جر/جانی

حرف استاد کردن اردک
نصفه‌شب کوک کردن پاتک
خشم کردن به چرخ یا به فلک
بچه خفاش را بترسانی؟

با تو شاگردها کتک بودند
مترو رفتند تا فدک بودند
نصف طلاب توی شک بودند
من نمی‌دانم و تو می‌دانی؟

کف دست است بو چرا دارد؟
پشم اگر نیست مو چرا دارد؟
هر درازی که طوطیا دارد؟
کود محبوب فوق انسانی!

بی‌مجازات گرد گرد مدار
با نذورات خرج خرج سوار
یا که برگرد یا نرو سر/دار
خوش گذشته به ما و مهمانی

نگرفته! دوباره خورد به من
نگرفته! دوباره خورد به تو
نگرفته! دوباره خورد به او
که تلو خورد رفت و رفت به ماه

پهن شد توی نیمه‌ی تاریک
کلنا شاد… کلنا فیریک…
تو توجه نکن به این میمیک
اَ دَ بو ده نَ ده بَ ده بوداه!!

جای بودار چاک/را دادند
ور فقط از جوکر که پاک شود
بعد هم اخم، خنده، بوس، کتک
جک بزن با تبر که فاک شود!

چشم غول تو کور مادرزاد
داخلش نون و الکَلم شده است
«گشنمه خب چرا نمی‌فهمی؟»*
چون فلافل نداشت کم شده است؟

چنگ زد دا به دو/ک نخ ریسی
که پرنسس تعجبش بالاست
عشق مارک آنتونی که خون می‌خواست
عاشق دیو یا دراکولاست؟
بعد معلوم شد گرفته شدیم
او فقط عاشق کوکاکولاست!

محمدعلی معماری

▪️▪️▪️
مصرع ستاره‌دار از علی علیرضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *