متن آثار-شعر

شعری از حسن تافی

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺣﺎﻝ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺼﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ یک‌جوری ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺭﺩ ﻣﯽﻣﯿﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ [...]

شعری از فردین توسلیان

‌دیوانه‌ای تنها، میانِ دیگرانم‌ دیوانگی کن پیشِ من، دیوانه‌جانم‌‌… ‌ حرفی ندارم، شعر می‌گویم که شاید شعرم شبیه حرف‌هایم دربیاید ‌ ‌ در [...]