«پسر توی عکس»

چه ارزشی داره دار و ندارت
وقتی که راحت روحتو فروختی؟
سکه رو سکه هم که هی بذاری
سوراخن این کیسه‌هایی که دوختی
این جای خالی که تو زندگیته
با هر چیزی نمی‌تونی پُر کنی
نفهمیدی هر چی یه عمری گفتم
حتی دلت نخواست تظاهر کنی
از این غریبه‌ای که توی آینه است
هیچ موقع هیچ خاطره‌ای نداشتی
یه گوشه‌ای میون عشق و منطق
خودت رو گم کردی و جا گذاشتی
یادت میاد این پسرِ تو عکسو؟
خنده‌ی چشماشو چجوری چیدی؟
همه‌ش به این و اون دروغ فروختی
چقدر به جیب زدی؟ به چی رسیدی؟
چشم به‌هم می‌زنم و می‌گذره
حرفای تازه کهنه می‌شن همه
خاک، دو دستی بغلم می‌کنه
سرده ولی این خونه‌ی آدمه
پُر شم و خالی شم از هرچی که هست
تموم شم و شروع کنم دوباره
این آخرین فرصتیه که دنیا
پیش پاهای من داره می‌ذاره

برگردان به فارسی: مهرداد شهابی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«Boy in the picture»

What you have doesn’t count
You’ve given your soul away
Count it up in big amounts
It doesn’t matter anyway
I don’t think you understand
The space that you try to feel
I don’t think you get it now
I guess that you never will
Tell me what do you see in the mirror
Someone you don’t recognize
Somewhere between the truth and the mission
You left yourself behind
Who is the boy in the picture
Where is the smile in his eyes
What do you gain from the lies that you sell
Oh the price is high
Looking like it’s getting cold
Old news getting old
Now I lay my body down
Deep down in the ground
Let it out let it in
Lose it all and start again
If you don’t do it now
I don’t think you ever will

Songwriters: Sian Evans / Nicolas Scaravilli (Kid Crème) / Jolyon Petch

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *