نگاه کن
چه نیمه‌جان
به ارتفاع مرگ می‌روند
طناب، مست‌ و
تلوتلوخوران
به شاخه‌های دار و
درخت می‌رود
نگاه کن
چه خنده‌هایِ نارسی به ارتفاع مرگ می‌روند
شکوفه‌ها به برف
نشسته‌اند
نگاه کن
چه بوسه‌های خشکی ‌از نفس به خون نشسته‌ است
چه آفتاب‌های بی‌طلوع و
نگاه‌های روشنی در عمق این غروب مانده‌ست
نگاه کن
چه خنده‌های بی‌امانی ‌از سکوت گریه شد
نگاه کن
امیدهای ما به گِل نشسته‌ است

محمد مرادپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *