بایگانی

“اجازه بدهید فیلمتان جای شما داد بزند آقای حاتمی‌کیا”، یادداشتی بر فیلم «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، علی ولی‌اللهی

“اجازه بدهید فیلمتان جای شما داد بزند آقای حاتمی‌کیا” یادداشتی بر فیلم «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا» علی ولی اللهی بعد {ادامه}